به سایت رسمی شرکت باروس صنعت خوش آمدید

با ما در تماس باشید
031-34220145
0939-90-70-860

سطح

ترانسمیتر راداری

ترانسمیتر راداری

شرکت باروس صنعت واردکننده و تامین کننده انواع ترانسمیتر های راداری ترانسمیتر راداری :  تاریخچه تراسنمیتر راداری  :  ...
ترانسمیتر التراسونیک

ترانسمیتر التراسونیک

شرکت باروس صنعت واردکننده و تامین کننده انواع ترانسمیتر های التراسونیک ترانسمیتر التراسونیک (مافوق صوت ) :  در ...
ترانسمیتر اختلاف فشار

ترانسمیتر اختلاف فشار

شرکت باروس صنعت وارد کننده و تامین کننده انواع ترانسمیترهای اختلاف فشار ترانسمیتر اختلاف فشار :  بر اساس ...
ترانسمیتر جابجایی

ترانسمیتر جابجایی

شرکت باروس صنعت وارد کننده و تامین کننده انواع ترانسمیترهای جابجایی ترانسمیتر جابجایی:  سنسورهای جابجایی نیز بر اساس ...
ترانسمیتر شناوری

ترانسمیتر شناوری

شرکت باروس صنعت وارد کننده و تامین کننده انواع ترانسمیتر شناوریترانسمیتر شناوری: روش وزنه و کابل : در اندازه‌گیری لحظه ...
سوییچ نوری

سوییچ نوری

شرکت باروس‌صنعت تامین‌کننده انواع لول سنج نوری سطح سنج نوری :  این سنسورها از یک فرستنده و یک ...
سوییچ پره متحرک

سوییچ پره متحرک

شرکت باروس‌صنعت تامین‌کننده انواع لول سنج پره متحرک سطح سنج پره متحرک :  این نوع از سنسورها همانطور ...
سوییچ ارتعاشی

سوییچ ارتعاشی

شرکت باروس‌صنعت تامین‌کننده انواع لول سنج ارتعاشی سطح سنج ارتعاشی :  سنسورهای ارتعاشی شامل یک تیغه میباشند که ...
سوییچ خازنی

سوییچ خازنی

شرکت باروس‌صنعت تامین‌کننده انواع لول سنج خازنی سطح سنج خازنی :  یکی دیگر از روش‌های اندازه گیری سطح ...
سوییچ شناوری

سوییچ شناوری

شرکت باروس‌صنعت تامین‌کننده انواع لول سنج شناوریسطح سنج شناوری : همانطور که گفته شد بر اساس قانون ارشمیدس بر ...