به سایت رسمی شرکت باروس صنعت خوش آمدید

با ما در تماس باشید
031-34220145
0939-90-70-860

شرکت باروس‌صنعت تامین‌کننده انواع تجهیزات اندازه گیری سطح

معرفی : 

یکی دیگر از متغیرها که در صنایع فرآیندی اندازه‌گیری و کنترل آن مورد توجه میباشد، سطـح سیال است. سیال میتواند بصورت مایع و یا ترکیبی از حالت‌های مختلف نظیر مایع و گاز ، و یا دو مایع با چگالی ها مختلف باشد. اطلاع از ارتفاع سیال، به منظور کنترل واکنش ها شیمیایی و صنعتی، جلوگیر از سریز شدن سیالات فرآیندی و خطرناک، حفاظت محیط زیست و تامین ایمنی واحد فرایندی، ضروری میباشد. با توجه به فلزی و مات بودن جداره بشتر تجهزات واحدها فرآیندی، امکان مشاهدة ارتفاع سیال درون آنها به طور طبیعی وجود ندارد. این مساله به کارگیری تجهزات اندازه گیری سطح را جهت اطلاع از ارتفاع سیال ضروری مینماید. 

سطح

هدف از اندازه گیری سطح سیال : 

به طور کلی اندازه‌گیری ارتفاع سیال درون یک مخزن با اهداف زیر صورت می گیرد:

1.فروش محصولات :

جهت اندازه گیری میزان نقل و انتقال فرآورده‌های نفتی در پایانه های صادرات، مخازن تخلیه و بارگیری، مخازن ورودی و خروجی مجتمع‌ها، میتوان میزان تغیرات ارتفاع و حجم سیال درون مخازن را اندازه‌گیری کرد، در این حالت سطح سیال، در شراطی اندازه‌گیری میشود که درون مخرن هیچ گونه واکنشی صورت نمیگرد و تنها سیال بصورت دوره‌ای یا پیوسته به مخزن وارد و یا از آن خارج میشود. با توجه به ارزش بالای فرآوردههای نفت و پتروشیمی، این اندازه گیری باید دقت بسار بالایی داشته باشد.

2.کنترل موجودی مخازن :

جهت جمع آوری اطلاعات مخازن ذخیره و مدیریت ذخایری همچون نفت و بنزن، از تجهیزات اندازه گیری سطح استفاده مشود. در این حالت نیز سیال درون مخزن هچ گونه تغیرات نداشته و در حالت سکون میباشد.

3.کنترل و نمایش ارتفاع سیال درون تجهیزات فرایندی:

در این حالت برخلاف موارد اول و دوم که سیال درون مخازن معمولا در حالت سکون است، و واکنش خاصی درون مخزن صورت نمیگیرد، سطح سیال در وضعیتی اندازه‌گیری میشود که واکنش های مختلفی درون تجهیز در حال انجام است.

روش‌های اندازه گیری سطح سیال : 

نشانگر مخزن روغن در موتور اتومبیل‌های سواری، و شناوری که در کولرهای آبی نصب شده است، مثال‌های ساده ای از تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل سطـح می‌باشند. یکی از ابتدایی ترین و ساده ترین روش‌ها در اندازه گیری سطح مایع، استفاده از میله یا طنابی است که به داخل مخزن فرو برده می شود. و با اندازه گیری طولی از طناب یا میله که به مایع آغشته شده، سطح مایع درون مخزن تخمین زده میشود.البته که در صنایع امروزی این روش کاملا منسوخ شده میباشد.

بطور کلی در صنعت اندازه‌گیری سطح به دو روش انجام میپذیرد.

1.اندازه‌گیری مستقیم :

در این روش سـطـح واقعی سیال از طریق مشاهده و یا به کمک مشخصات فیزیکی آن اندازه‌گیری می شود. و دیگر نیازی به جبران سازی سطح به دلیل تغییرات دما و چگالی سیال نمی باشد. سنسورهایی مانند خازنی، شناوری، لرزشی و مافوق صوت از این روش اسفاده میکنند. 

1.اندازه‌گیری غیر مستقیم :

 در این حال با اندازه گیری متغیرهای دیگری همچون فشار، ارتفاع سیال اندازه گیری میشود. با توجه به اینکه در این روش سـطح واقعی سیال مورد توجه نمیباشد، تغییر در برخی پارامترهای سیال همچون دما موجب وقوع خطا در اندازه گیری سطح می شود. و لازم است این تغییرات اندازه گیری و جبران سازی شوند. سنسورهای اخلاف فشاری که به منظور اندازه‌گیری سـطح به کار گرفته میشوند از این جمله اند.

انواع سطح سنج سیال : 

1.گروه اول ( نمایشگرهای سطح) :

سـطح سنج‌هایی که جهت نمایش فیزیکی سطح به کار می روند و نمایشگرهای سطح گفته میشوند.

1.گروه دوم ( سطح سنج گسسته) :

گروه دوم سـطح سنج‌هایی هستند که بصورت گسسته ارتفاع سیال را در یک نقطه معین اندازه‌گیری می کنند. و به آنها سطح‌سنج های گسسته گفته میشود. به عنوان مثال مخزنی که بوسیله یک پمپ در حال پر شدن است را در نظر بگیرید. در این حالت اطلاع از سـطح سیال در هر نقطه از مخزن حیاتی نمی باشد و تنها لازم است زمانیکه سـطح مایع به یک نقطه معین می رسد، پمپ خاموش گردد تا سیال درون مخزن رریز نشود. بدین منظور میتوان با نصب یک سطح سنج گسسته در ارتفاع مورد نظر، و قرار دادن آن در مدار فرمان پمپ، پس از رسیدن ارتفاع سیال به نقطه معین، پمپ را خاموش کرد.

1.گروه اول (سطح سنج پیوسته) :

در سطح‌سنج های گروه سوم، ارتفاع سیال درون مخزن به طور پیوسته اندازه گیری می شود، این سطح سنج ها را ترانسمیتر سطح می گویند.

مدارک مهندسی : 

در مدارک فنی و مهندسی ابزاردقیق چنانچه حرف L در ابتدا ذکر شده باشد نشان دهنده سطح می باشد. برای معرفی نمایشگرهای محلی سطح از LG، سـطح سنج های گسسته از LS و ترانمیترهای سـطح نیز از LT استفاده می شود. برخی روشهای اندازه‌گیری نقطه‌ای با اندازه گیری پیوسته مشترک می باشند. اما برخی روشها تنها در حالت گسسته کارایی دارند و استفاده از آنها در اندازه گیری پیوسته سـطح پاسخ خوبی به همراه نخواهد داشت.

برای مشاهده انواع ترانسمیتر فشار لطفا کلیک کنید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.