به سایت رسمی شرکت باروس صنعت خوش آمدید

با ما در تماس باشید
031-34220145
0939-90-70-860

شرکت باروس صنعت واردکننده و تامین کننده انواع منیفولد ابزار دقیق

منیفولد (Manifold ) : 

منیفـولد‌ها در واقع ترکیبی از چند شیر سوزنی در یک بدنه میباشند که بوسیله مسیر های مختلف به یکدیگر مرتبط میشوند.با باز و بسته کردن شیرها مسیر جریان در تغییر میکند . این تجهیرات معمولا با متریال های مختلف و فشار کاریهای متفاوت ساخته میشوند.

منیفولد

کاربرد منیفولد  : 

برخی از تجهیزات ابزاردقیقی مانند انواع فشارسنج ها یا دما سنج ها یا … نیازمند شیرهایی هستند که آن را از تجهیزات فرایندی مجزا کند.وجود چنین شیرهایی چنین امکانی را فراهم مینماید، که بدون توقف فرایند، عملیات تعمیر یا کالیبراسیون انجام پذیرد.مشخصات فشار یا دمایی این تجهیزات باید با مشخصات فرایند تولید متناسب باشند . 

در زمان کالیبراسیون شیری که تجهیز را به محل اندازه‌گیری متصل مینماند بسته میشود و با اعمال فشار توسط یک مرجع فشار مانند پمپ های دستی به ورودی فشار سنج، خروجی اندازه گیری و در صورت نیاز اصلاح میشود.

مشخصات فنی منیفولد  : 

مهمترین مشخصات فنی که میتوان برای منـیفولد ها بیان کرد به شرح زیر میباشد .

متریال : 

1- برنج : متریال برنج اغلب برای سیستم هایی مورد استفاده قرار میگیرد که دارای سیالات غیر خورنده ماننده آب اشامیدنی، آب دریا ، آب مقطر و … باشند

2- استنلس استیل : متریال استنلس استیل در همه موارد مورد استفاده قرار میگیرد. این متریال هیچ محدودیتی برای بحث خورندگی ، فشار و دمای سیستم ندارند.

فشار : 

منیفولد ها باتوجه به مشخصات فنی که از طرف سازنده مشخص میگردد میتوانند از فشار های پایین تا 10000psi  را تحمل کنند و مورد استفاده قرار گیرند.

اتصال : 

نوع اتصال منیفولد ها میتوانند از نوع Male  یا  Female باشند . و نوع دنده آنها نیز معمولا استاندار های NPT  یا  BSP یا metric  میباشند.و سیاز های انها از 1/8 الی 2 اینچ متغییر میباشند.

دسته بندی منیفولد  : 

منیفولد‌ها به طور کلی به دودسته افقی (Horizontal) و عمودی(Vertical) دسته بندی میشوند .

منیفولد

انواع منیفولد  : 

بر روی بدنه منیفولد ها، انواع شیرهای block و  isolate  با ورودی ها و خروجی های  مختلفی وجود دارند. که امکان اتصال به لوله توسط اتصالات رزوه ای یا فلنجی را فراهم میکند. تعداد شیرهای بلوک و ایزوله بستگی به عملکرد منیفولد دارد.منیفولد ها بر اساس نوع کاربرد در متریال  و فشار کاری تا 10000 psi  ساخته میشوند.

منیفولد ها براساس نوع کاربرد انواع متفاوتی دارند که در زیر شرح داده شده اند.

منیفولد 2 راهه ( 2Way Valve Manifold )  : 

منیفولدهای 2 راهه شامل یک شیر بلاک (block valve) , و یک شیر تخلیه(drain valve) یا تست(test valve) میباشد .منیفولد های دوراهه با نام Block And Bleed  نیز شناخته میشوند.مینفولد ها 2 راهه دارای یک مسیر و دو شیر میباشد . از کاربرد های این مدل منیفولد میتوان به استفاده در گیج ها و ترانسمیترهای  فشار و دما شااره نمود.از مزایای استفاده از منیفولدها در سیستم های اندازه گیری نیز میتوان به تسهیل در تعمیرات و جداسازی تجهیزات و همچینین جلوگیری از آسیب های ناشی از پالس های فرایندی به تجهیزات اشاره نمود.

برای استـفاده از این شـیر منیفـولد ما می‌توانیـم شیر مـسدود کننده را بستـه و شیر تخـلیه را بـه یک مـولد فـشار وصـل کنیـم و عمـلیات تست فشـار را انجـام دهیـم. بنابرایـن بـدون اینکه نـیازی به خـارج کـردن شـیر یا تجهـیزات از خـط فرآیـندی خـود داشتـه باشیـم، به راحـتی عملـیات تـست فشـار انجـام می‌شود. 

 در شکل زیر ساختار این نوع از منیفولد ها مشخص گردیده است.

منیفولد
منیفولد 3 راهه ( 3Way Valve Manifold )  : 

منیفولدهای 3 راهه شامل دو شیر بلاک (block valve) , و یک شیر همسان ساز (equalizer valve) میباشد.این نوع از منیفولد ها بیشتر در ترانسمیترهای اختلاف فشار مورد استفاده قرار میگیرد .

مـا بـرای به دسـت آوردن نقـطه صـفر در ترانسـمیترهای اخـتلاف فـشار، به راحتـی می‌تـوانیم شـیر مـسدود کننده را بـسته و شیـر اکـولایزر را باز کـنیم. در ایـن وضـعیت فـشار در دو طرف پرفـشار و کم فشـار برابر شـده و اختـلاف فشـار به صفـر می‌رسـد. بنابراین دستـگاه مورد نـظر هم کـالیبره شده و ما بهتـرین بهره را از منیـفولد ولـو سـه راهـه برده‌ایـم.

 در شکل زیر ساختار این نوع از منیفولد ها مشخص گردیده است.

مینفولد
منیفولد 5 راهه ( 5Way Valve Manifold )  : 

مکانیزم منیفولدهای 5 شیر نیز شبیه به منیفولد های 3شیر میباشد، با این تفاوت که دو عدد شیر تخلیه نیز دارد.این شیرها باز هم برای ترانـسمیترهای اخـتلاف فـشار و برای کالیبره کردن آنـها در نقطه صفـر به کار برده می‌شـوند. شیرهای ۵ راهه دارای دو شیر مسدود کننده(Block valve)، یک شیر اکولایزر (Equalizer) و دو شیر تخلیه ( Vent )یا تست هستند. زمانی که در فرآیند به دنبـال پـیدا کـردن نقـطه صفر ترانسمیتر اخـتلاف فشـار هستیم ، می‌تـوان به راحـتی ترانـسمیتر را در سـه یا پنـج نقـطه کالیبـره ککنیم و رونـد پیـدا کردن نقـطه صـفر را دقیقاً هماننـد شیرهای سه راهه انجام داد.ـ

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.